DelOldFiles – utilitka pro výmaz starých souborů

Spousta programů tvoří hromady většinou nepotřebných souborů, které jen zatěžují systém a zabírají volné místo na disku. Tato malá utilitka umí v definované cestě vymazat soubory s určitou maskou, které jsou starší než definovaný počet dnů, případně hodin. Prográmek se spouští v příkazovém řádku s těmito parametry (přesně v uvedeném pořadí):

  • počet dnů – soubory s datem vytvoření teď mínus uvedený počet dnů budou smazány
  • cesta včetně masky souboru – kontrolovány budou jen soubory s vyhovující maskou
  • /hours – pokud je uveden tento parametr, nepočítá se stáří souborů ve dnech, ale v hodinách

Při spuštění programu bez parametrů, případně s chybnými parametry, se zobrazí nápověda.
Příklady:

deloldfiles.exe 7 C:\*.bak
deloldfiles.exe 5 "C:\Program Files\*.tmp"
(pokud cesta obsahuje mezery, je třeba celou cestu včetně masky vložit do uvozovek)


Pokud je prvním parametrem slovo INI a ve stejném adresáři je nalezen soubor deloldfiles.ini, jsou pak postupně řádky v ini souboru zpracovány jako parametry programu. Lze tak nadefinovat celou dávku s různými cestami a maskami souborů včetně určení stáří souborů.

Příklad ini souboru:

7 C:\progra~1\program1\history\*.txt
1 D:\documents\tmp_faktury\*.*
5 C:\progra~1\program2\backup\*.bak
(v ini souboru nemohou cesty obsahovat mezery, je třeba použít cestu ve formátu 8.3)

Pokud tento software stáhnete a spustíte, používáte jej na vlastní nebezpečí. Autor programu nenese odpovědnost za chybné použití ani za nechtěně smazaná data.

Prográmek lze stáhnout za 20Kč SMSku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*