DelOldFiles – utilitka pro výmaz starých souborů

Spousta programů tvoří hromady většinou nepotřebných souborů, které jen zatěžují systém a zabírají volné místo na disku. Tato malá utilitka umí v definované cestě vymazat soubory s určitou maskou, které jsou starší než definovaný počet dnů, případně hodin. Prográmek se spouští v příkazovém řádku s těmito parametry (přesně v uvedeném pořadí):

  • počet dnů – soubory s datem vytvoření teď mínus uvedený počet dnů budou smazány
  • cesta včetně masky souboru – kontrolovány budou jen soubory s vyhovující maskou
  • /hours – pokud je uveden tento parametr, nepočítá se stáří souborů ve dnech, ale v hodinách

Při spuštění programu bez parametrů, případně s chybnými parametry, se zobrazí nápověda.
Příklady:

deloldfiles.exe 7 C:\*.bak
deloldfiles.exe 5 "C:\Program Files\*.tmp"
(pokud cesta obsahuje mezery, je třeba celou cestu včetně masky vložit do uvozovek)


Pokud je prvním parametrem slovo INI a ve stejném adresáři je nalezen soubor deloldfiles.ini, jsou pak postupně řádky v ini souboru zpracovány jako parametry programu. Lze tak nadefinovat celou dávku s různými cestami a maskami souborů včetně určení stáří souborů.

Příklad ini souboru:

7 C:\progra~1\program1\history\*.txt
1 D:\documents\tmp_faktury\*.*
5 C:\progra~1\program2\backup\*.bak
(v ini souboru nemohou cesty obsahovat mezery, je třeba použít cestu ve formátu 8.3)

Pokud tento software stáhnete a spustíte, používáte jej na vlastní nebezpečí. Autor programu nenese odpovědnost za chybné použití ani za nechtěně smazaná data.

Prográmek lze stáhnout za 20Kč SMSku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*