Archiv rubriky: Delphi

Delphi decode UCS-2

Funkce pro převod UCS-2 (unicode) v hexa formátu do Stringu.

Označeno s: , ,

TService a ProcessMessages

Popis procedury ProcessMessages pro použití ve službě, tedy v aplikaci typu TService.

Označeno s: , ,

Delphi a TByteDynArray

Příklady práce s TByteDynArray v Delphi

Problém s dialogem Project options v Delphi 5 (Windows 2003)

Pokud se zobrazí hláška “Access Violation addresses: 0x0013F9FF” při pokusu o otevření dialogu s nastavením projektu lze problém vyřešit vytvořením výjimky pro aplikaci delphi32.exe v nové vlastnosti Windows 2003 – DEP (data execution prevention).

SOAP error “Invalid property element: 0”

Pokud se používá SOAP a vrácená struktura obsahuje položky typu Boolean, které jsou specifikovány “0” a “1” (namísto “false” a “true”), pak dojde k chybě “Invalid property element: 0”.

WinInet – použití klientského certifikátu

Pokud je třeba při SSL připojení autentizace pomocí klientského certifikátu, doporučuji použít CAPICOM.

Jak uložit hodnotu typu Integer přímo do Pointeru

Velmi často je třeba k položce v seznamu typu TList, TStringList nebo TTreeView uložit hodnotu typu Integer (ID řádku v tabulce). Jenže standartně je třeba vytvořit nějaký record nebo object, což je relativně zdlouhavé, navíc je třeba alokovat (a následně

Top