Archiv rubriky: ASP, VBScript

Užitečné funkce

Zde jsou nejrůznější užitečné funkce zejména pro VBScript. Bez jakéhokoli řazení, tak jak jsem je napsal, tak jsou tady uloženy :-)

Jak stáhnout data z URL ve VBScriptu?

Spolehlivě lze stáhnout jakýkoli obsah z URL pomocí objektu Msxml – ServerXMLHTTP a to i za využití zabezpečeného https protokolu. Zde je příklad funkce, která vrátí obsah http odpovědi:

Označeno s: , , , , ,

VBScript Excel.Application – vložení obrázku do buňky

Vložení obrázku do XLS dokumentu z VBScriptu (ASP)? Není to tak složité, jak by se mohlo zdát. Zde je jednoduchý příklad:

MD5 ve VBScriptu (ASP)?

Vypočítat MD5 ve VBScriptu (v klasickém ASP) je relativně složité – musí se použít nějaká externí aplikace (COM object, MS SQL apod). Dobrá zpráva nyní je, že existuje “knihovnička” pro výpočet MD5 ze stringu:

URL Encode ve VBScriptu (ASP)

Občas se hodí použít funkce, které jsou lehce dosažitelné v JavaScriptu a těžko (nebo vůbec) dosažitelné v MS knihovnách. Potřeboval jsem v jednoduchém VB scriptu volat HTTP POST pomocí MSXML2.ServerXMLHTTP a ouha, narazil jsem na problém s URL enkódováním dat!

IIS a chybová hláška Operation not allowed

Zvýšení upload limitu na IIS pomocí AdminScripts – problém s chybovou hláškou 400 Operation not allowed. Nastavení se provádí úpravou hodnoty ASPMaxRequestEntityAllowed.

Označeno s: , , , ,

Konverze textu ve VBScriptu pomocí ADODB.Stream

Mnohokrát jsem řešil konverzi kodových stránek textu v ASP nebo obecně ve VBScriptu až jsem narazil na skutečně univerzální řešení za použití ADODB.Stream, které využívá možnost převodu textu na binární data. Uvádím výpis dvou funkcí (včetně příkladu), jak jsem je

Označeno s: , , , , , , , ,

Jak zapsat v ASP string do souboru v UTF-8

Zde je VBScript (ASP) funkce pro zápis obsahu proměnné typu string do souboru s kódováním UTF-8

Označeno s: , , ,

Převod ANSI stringu do UTF-8 ve VBScriptu (AnsiToUTF8)

V IIS 5.0 nelze použít Response.CodePage=65001 pro převod výstupních dat do UTF-8 (narozdíl od IIS 6.0). Můžeme si však pomoci fukncí s využitím ADODB.Stream

Označeno s: , , ,

Funkce StringToBinary (VBScript)

Funkce pro převod stringu do bytového pole a naopak:

Top