Archiv rubriky: SQL

Vyhledání nepoužívaného (a zbytečného) indexu v MS SQL

Indexy zajišťují v SQL databázi rychlý přístup k informacím, ale naopak při zápisech berou nějakou část výkonu. Pokud je indexů na tabulce použito zbytečně mnoho, mohou při zápisech zásadně ovlivnit čas potřebný k provedení operace.

Aktuálně běžící SQL dotazy

Seznam aktuálně běžících SQL dotazů v MS SQL lze získat pomocí jednoduchého skriptu.

Označeno s: , , ,

MS SQL – náhodné číslo v daném rozsahu

Je to sice ohrané téma, ale kdo z nás to dá hned z hlavy!? :) Tak tady to je:

Označeno s: , , ,

Rebuild indexů všech tabulek databáze

Rychlost zpracování SQL dotazů závisí na vyladěných indexech, to je neoddiskutovatelný fakt. O defragmentaci indexů už jsem se rozepsal ve článku Rebuild indexů online. Pokud je třeba defragmentovat (rebuildovat) index pro jednu tabulku, lze to zařídit “ručně” přes Management Studio,

Označeno s: , , ,

Chyba v MS SQL: Server is not configured for RPC

Databáze MS SQL lze mezi jednotlivými servery propojit. Stačí přidat vzdálený server pomocí procedury sp_addlinkedserver a hned lze přistupovat k databázím vzdáleného SQL serveru. “Problém” ale vzniká, pokud chceme volat uložené procedury vzdáleného SQL serveru.

Označeno s: , , ,

Datum vytvoření indexu v MS SQL

Někdy se může hodit i taková věc jako je čas vytvoření indexu. Např. když Vám někdo pod rukama založí index, ve kterém (nechtíc) neaktivuje možnost USE ROWLOCK, nebo pokud je index založen v nastaveném ARITHABORT narozdíl od zbytku tabulky a dalo by se ještě pokračovat.

Označeno s: , , , ,

MS SQL – problém s hintem ROWLOCK u UPDATE

Řešení problému s chybou Cannot use ROW granularity hint on table XY, locking at the specified granularity is inhibited – povolení ROWLOCK na úrovni indexu.

Označeno s: , , , , , , ,

Rebuild indexů online MS SQL 2005

Databázové indexy jsou speciální datové struktury, které úzce souvisejí s tabulkami (někdy i s pohledy – views). Databázový engine je účinně používá k vyhledávání a řazení dat – indexy jsou nezbytné pro rychlé výsledky SQL dotazů odesílaných do databázového engine.

Označeno s: , , ,

Chyba MS SQL “Připojení je zaneprázdněno výsledky pro jiné hstmt”

Pokud dojde při zpracování SQL dotazu na MS SQL serveru k chybě “Připojení je zaneprázdněno výsledky pro jiné hstmt” (anglická verze: “Connection is busy with results for another hstmt “) pak je problém v tom, že se aplikace snaží volat

Práce se zámky v SQL

Pokud se stane, že SQL vrátí chybu “Transaction was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.” u SQL dotazu SELECT, je dobré použít klauzuli WITH a definovat způsob práce

Top