Delphi decode UCS-2

Funkce pro převod UCS-2 (unicode) v hexa formátu do Stringu.

function DecodeUCS2InHex(Data:String):String;
var I:Integer;W:WideString;WChar:WideChar; WCA: array [0..1] of Byte;
begin
Result:='';
SetLength(W,Trunc(Length(Data)/4));
for i:=1 to Trunc(Length(Data)/4) do
begin
WCA[0]:=Byte(StrToInt('$'+Copy(Data,(i*4)-1,2)));
WCA[1]:=Byte(StrToInt('$'+Copy(Data,(i*4)-3,2)));
Move(WCA,WChar,2);
W[i]:=WChar;
end;
Result:=W;
end;
Štítky: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*