VBScript Excel.Application – vložení obrázku do buňky

Vložení obrázku do XLS dokumentu z VBScriptu (ASP)? Není to tak složité, jak by se mohlo zdát. Zde je jednoduchý příklad:

Set E=CreateObject("Excel.Application")
set WB=E.Workbooks.Open("c:\MyTable.xls")

With E.ActiveSheet.Pictures.Insert("c:\ImageToBeInserted.jpg")
With .ShapeRange
.LockAspectRatio = msoTrue
.Height = 73
.Width = 120
End With
.Left = E.ActiveSheet.Cells(7, 7).Left+1
.Top = E.ActiveSheet.Cells(7, 7).Top+1
.Placement = 1
.PrintObject = True
End With

WB.Save
WB.Saved = True
WB.Close

E.Quit

WScript.Echo "OK"

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*