Jak stáhnout data z URL ve VBScriptu?

Spolehlivě lze stáhnout jakýkoli obsah z URL pomocí objektu Msxml – ServerXMLHTTP a to i za využití zabezpečeného https protokolu. Zde je příklad funkce, která vrátí obsah http odpovědi:

Function GetHTTPFile(strURL)
Dim objXML
Dim strHTTPResponse
Set objXML = CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0")
objXML.setTimeouts 10000, 10000, 10000, 120000
Call objXML.Open("GET", strURL, False)
Call objXML.Send()
strHTTPResponse = objXML.responseText
Set objXML = Nothing
GetHTTPFile = strHTTPResponse
End Function
Štítky: , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*