Jak nastavit MTU ve Windows

Pokud se vyskytují problémy s připojením k Internetu a to zejména při odesílání větších formulářů (nebo obecně odchozích dat), může být problém v tom, že některý z routerů na cestě se chová jako černá díra. To znamená, že odejdou pakety z PC ale nedorazí do cíle, přitom se nevyskytne žádná TCP-IP chyba.Důvodem tohoto chování může být nižší hodnota MTU (Maximum Transmission Unit, anglická, obsáhlejší verze) na routeru než hodnota MTU na zdrojovém PC.

Nalezení směrovače – černé díry
Směrovač – černou díru můžete nalézt pomocí nástroje Ping. Zadejte příkaz ping a nastavte parametry -f a -l.

 • Parametr -f způsobí, že nástroj Ping odešle paket signálu echo protokolu ICMP, který má ve vrstvě IP nastavený bit příznaku Nefragmentovat.
 • Parametr -l nastavuje vyrovnávací paměť (datovou část) – velikost paketu signálu echo protokolu ICMP. Tuto velikost můžete určit zadáním čísla za parametr -l.


Největší velikost vyrovnávací paměti, kterou lze odeslat nefragmentovaně, je dána nejmenší velikostí jednotky MTU v sítích po cestě, a od té se ještě odečte velikost hlaviček protokolů IP a ICMP (jinak řečeno: nejmenší MTU mínus 28). Příklad: Síť Ethernet má jednotku MTU velikosti 1500 bajtů. Za nejpříznivějších okolností může nástroj Ping poslat nefragmentovaný paket signálu (plus hlavička protokolu ICMP) o velikosti 1472 bajtů (1500 minus 28). Syntaxe příkazu ping je v tomto případě následující:
ping název_počítače nebo adresa_IP -f -l 1472
Pro všechny místní adresy IP jsou očekávány tyto výsledky:

 • Pokud je velikost jednotky MTU v každém segmentu připojení přes více směrovačů alespoň 1500, je paket úspěšně vrácen.
 • Pokud existují segmenty zprostředkovatelských sítí, které mají menší velikost jednotky MTU, a směrovače vrátí příslušný paket zprávy protokolu ICMP o nedosažitelnosti cíle, zobrazí nástroj Ping zprávu Paket musí být fragmentován, je však nastaven příznak DF (nefragmenovat).
 • Pokud existují segmenty zprostředkovatelských sítí, které mají menší velikost jednotky MTU, a směrovače nevrátí příslušný paket zprávy protokolu ICMP o nedosažitelnosti cíle, zobrazí nástroj Ping zprávu Vypršel časový limit žádosti.


Postupným zvyšováním parametru -l v nástroji Ping můžete určit, jak velký nefragmentovaný paket může určitou cestou projít. Nejmenší používaná velikost jednotky MTU je 576 bajtů, takže je bezpečné začít od vyrovnávací paměti protokolu ICMP o velikosti 548 a potom tuto hodnotu zvyšovat. Pokud například příkaz Ping název_počítače nebo adresa_IP -f -l 972 vrací pakety v pořádku, ale příkaz Ping název_počítače nebo adresa_IP -f -l 973 pakety nevrací, nejmenší jednotka MTU na cestě má velikost 1000 (972 plus 28).

Výchozí velikosti MTU pro různé topologie sítě

Network MTU (bytes)
16 Mbps Token Ring 17914
4 Mbps Token Ring 4464
FDDI 4352
Ethernet 1500
IEEE 802.3/802.2 1492
PPPoE (WAN Miniport) 1480
X.25 576

Nastavení MTU ve Windows se provádí editací registru

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.
 2. Poklepejte na možnost Připojení k síti a Internetu a potom klepnutím otevřete složku Síťová připojení.
 3. Pokud je zde uvedeno více síťových připojení, poklepejte na každé z nich a v zobrazeném dialogovém okně Stav klepněte na kartu Podpora. Připojení, u kterého je zobrazena položka Výchozí brána, je pravděpodobně síťové připojení používané pro připojení k Internetu. Poznamenejte si název tohoto připojení (například Připojení k místní síti 2).
 4. Spusťte Editor registru (Regedit.exe).
 5. Ve stromu HKEY_LOCAL_MACHINE přejděte na následující klíč:
  SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\
 6. Pod tímto klíčem je jeden nebo více klíčů s numerickými identifikátory. Každý z těchto klíčů obsahuje podklíč Connection. Prozkoumejte každý z klíčů, který vypadá podobně jako:
  ID_pro_adaptér\Connection
  Hodnota Name v podklíči Connection je název připojení použitý ve složce Síťová připojení. Až najdete název, který jste si poznamenali v kroku 3, poznamenejte si identifikátor ID_pro_adaptér, pod kterým je tento název síťového připojení.
 7. Vraťte se na začátek stromu HKEY_LOCAL_MACHINE a vyhledejte následující klíč:
  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\ID_pro_adaptér
  ID_pro_adaptér je číslo, které jste si poznamenali v kroku 6. Když tento klíč zvýrazníte, zobrazí se na pravé straně obrazovky několik hodnot včetně hodnot DefaultGateway a EnableDHCP.
 8. Klepněte pravým tlačítkem v pravé části obrazovky, klepněte na příkaz Nový a potom na možnost Hodnota DWORD. Hodnotu pojmenujte MTU.
 9. Poklepejte na hodnotu, abyste ji mohli upravit. Ve skupinovém rámečku Číselná soustava vyberte možnost Desítková a potom zadejte nejvyšší přijatelnou velikost jednotky MTU, kterou jste zjistili testováním pomocí nástroje Ping.
 10. Ukončete Editor registru.

Celé řešení tohoto problému je obsáhle popsáno na support.microsoft.com.

Štítky: , , , , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*