Funkce StringToBinary (VBScript)

Funkce pro převod stringu do bytového pole a naopak:

Function StringToBinary(S)
Dim i, Bytes
For i=1 To Len(S)
Bytes = Bytes & ChrB(Asc(Mid(S,i,1)))
Next
StringToBinary = Bytes
End Function

Function BinaryToString(Binary)
Dim I, S
For I = 1 To LenB(Binary)
S = S & Chr(AscB(MidB(Binary, I, 1)))
Next
BinaryToString = S
End Function

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*