Jak zjistit délku textu v UTF-8 (VBScript)

Vzhledem k tomu, že formát UTF-8 nemá pevnou délku jednoho znaku, je docela problematické zjistit délku zakódovaného textu. Ve VBScriptu to jde asi nejjednodušeji zjistit pomocí této funkce:


function UTF8Len(data)
set S=CreateObject("ADODB.Stream")
S.Type=2 'adTypeText
S.Charset="utf-8"
S.Open
S.Writetext data
UTF8Len=S.Size-3 'první 3 byty uvozují data v UTF-8 (nejsou součástí textu)
S.Close
set S=nothing
end function

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*